Werkgebied stichting Pentachess

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:
 • Het bevorderen van de schaaksport door schaken in de buurt van kinderen te brengen.
 • Het verrichten van verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleid

5 schaakverenigingen in de Merwede regio hebben in 2017 de handen ineengeslagen en zijn een schaaktoernooi gestart, waarbij op een aantal vrijdagavonden jeugdspelers in viertallen tegen elkaar spelen. Deze verenigingen zijn:

 • Schaakvereniging Dordrecht
 • Schaakvereniging Pascal
 • Schaakvereniging Sliedrecht
 • Schaakvereniging Giessen / Linge
 • Meerkerk Schaakt

De clubs hebben elk tussen de 20 en 40 jeugdleden. Aangevuld met jeugd van de jeugdschaakvereniging uit Sleeuwijk spelen ze het viertallentoernooi. Ook scholen hebben zich inmiddels hierbij aangesloten. Uit deze samenwerking is de in juni 2019 Stichting Pentachess ontstaan. De stichting Pentachess wil zich in de toekomst verder het jeugdschaak in de regio ondersteunen met:

 • Het organiseren van jeugdschaaktoernooien in de Merwede regio.
 • Het schaken op scholen bevorderen door het faciliteren van trainingen.
 • Het organiseren van schaaktrainingen voor de gevorderde jeugd\regionaal talent
 • Trainers opleiden

RSIN

Ons RSIN nummer is 8602.39.160

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Bestuursleden

Marcel Klein

Voorzitter bestuur

Marcel is voorzitter van de stichting. Hij schaakt bij Schaakvereniging Sliedrecht.

Herbert Eppinga

Secretaris bestuur

Herbert is secretaris van de stichting. Hij is initiatiefnemer van Meerkerk Schaakt. Een succesvol project in Meerkerk om de jeugd een schaakaanbod te bieden.

Eddy Korevaar

Penningmeester bestuur

Eddy is penningmeester van de stichting. Hij is één van de jeugdleiders bij schaakclub Giessen en Linge

Wouter de Bruin

Bestuurslid

Wouter is één van de jeugdleiders bij Schaakclub Dordrecht. Voor de stichting is hij onder andere webmaster.

Meinte Smink

Bestuurslid

Meinte is jeugdleider bij Schaakclub Pascal. Hij beschikt over veel organisatorische ervaring.